Nieuws

Pak elke dag uit met groenten en fruit!

Bezorg ons ideeën om ouders te betrekken bij jullie schoolfruitproject. Deze oproep deden we in november 2016 aan alle Tutti Frutti-scholen. We ontvingen mooie voorbeelden uit 232 scholen! Deze ideeën zullen dienen als inspiratie voor de ontwikkeling van het nieuwe Tutti Frutti-concept, dat vanaf september 2017 in alle Vlaamse scholen beschikbaar is. Wij danken jullie alvast met gratis appelen en peren!

Loofjewedstrijd

Neem met de klas deel aan de loofjewedstrijd door een ingekleurde kleurplaat te bezorgen of een woordzoeker op te lossen en win keukenschorten voor de hele klas!
Lees er alles over bij ‘De wedstrijd’.

Testfase nieuw concept

Dit schooljaar wordt een aangepast Tutti Frutti concept uitgetest in enkele Vlaamse scholen. Het nieuwe concept bestaat uit een gratis distributieperiode van groenten en fruit gedurende 10 weken. Scholen voor buitengewoon onderwijs (lager en secundair) én scholen uit het basisonderwijs met een hoog aantal indicatorleerlingen komen in aanmerking voor een verlenging van de gratis periode met opnieuw 10 weken. Op die manier willen we inspelen op de noden van kwetsbare groepen. Na de gratis periode worden scholen gestimuleerd het project zelf verder te zetten via een fruit-in-de-boekentas afspraak met de ouders of een eigen fruitabonnement. Op het einde van het schooljaar worden de voor- en nadelen van dit nieuwe Tutti Frutti concept nagegaan via interviews bij schooldirecties en vragenlijsten bij ouders (met aansluitend interviews bij kwetsbare ouders). Na positieve evaluatie wordt het nieuwe concept vanaf schooljaar 2017-2018 geïmplementeerd op Vlaams niveau.

 

 

 

Aan dit project doen mee

aantal scholen 0002305

Wedstrijd

aantal klassen 0000001
aantal deelnemers 0000000
aantal stickers 0000000

Een initiatief van

vigez
logo

Met steun van

eu
ballon
Logo van de actie 'dat voelt beter'
Met steun van de vlaamse overheid