Nieuws

Nieuw project

Binnenkort lanceren we het nieuwe schoolfruit, -groenten en -melk project! Hier hoort een nieuwe website bij; deze website gaat binnenkort offline en info over de nieuwe subsidieregeling kan u vinden op de website van departement Landbouw & Visserij:

Nieuw schoolfruit, -groenten en -melkproject

Tien weken fruit, groenten en melk op school! Dat smaakt naar meer!

Je hoorde het al in mei. Volgend schooljaar (2017-2018) lanceren we het nieuwe schoolfruit, -groenten en -melkproject. We vatten even voor je samen wat er precies verandert.

Nieuwe subsidieregeling

Voor scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en uit het buitengewoon secundair onderwijs wordt gedurende 10 weken één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling en per week terugbetaald.

Voor scholen uit het buitengewoon secundair onderwijs en scholen basisonderwijs met een minimum van 30% kwetsbare leerlingen wordt er zelfs 20 weken lang één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling per week terugbetaald. Met deze maatregel versterken we onze focus op de meer kwetsbare groepen in onze samenleving.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Melksubsidie
Voor het 1x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

  • 2,00 euro - voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester

Voor het 2x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

  • 4,00 euro - voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste en 10 weken in het tweede trimester


We adviseren de scholen om met grote melkverpakkingen (en geen individuele verpakkingen) aan de slag te gaan. Het is een goedkopere oplossing voor de school (kleinere kost = groter deel terugbetaald) en een duurzame, ecologische oplossing die leidt tot minder verspilling.

Groenten- en fruitsubsidie
Voor het 1x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

  • 3,00 euro - voor 1 portie groente/fruit per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester

Voor het 2x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

  • 6,00 euro - voor 1 portie groente/fruit per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste en 10 weken in het tweede trimester

Welke producten worden gesubsidieerd?

Enkele criteria worden gehanteerd om een kwaliteitsvol aanbod naar jouw school te garanderen. Met leveranciers maken we graag de volgende afspraken:


Groenten en fruit:

De leverancier zorgt voor verse en rijpe producten waarbij variatie en seizoen gebondenheid centraal staan. Binnenkort meer over deze richtlijnen!

Melk:

Enkel volle, halfvolle of lactosevrije witte melk wordt gesubsidieerd.

Je kan als school deelnemen voor de beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of je kan een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de school!

We danken bij voorbaat de leveranciers om met hun inzet en deze kwaliteitseisen ook dit jaar van de schoolprogramma’s een succesverhaal te maken.

Afspraken na afloop subsidieperiode

We vragen de scholen om ook na de verdeling hun gezonde voedingsbeleid verder te zetten door op regelmatige basis groenten/fruit te eten en melk aan te bieden. Dat kan via:
een afspraak met de ouders om op vaste dagen fruit/groenten/melk mee te geven in de boekentas
een fruit- en/of melkabonnement dat je zelf neemt via je leverancier

Nieuwe look en ondersteunende materialen

Al benieuwd naar onze nieuwe naam & mascotte? Binnenkort lanceren we de nieuwe website, samen met een volledig nieuwe communicatiecampagne, waar je kennis maakt met onze nieuwe looks! Hierover in augustus meer! Hou je mailbox in de gaten!

Het fruit-, groenten- en melkmoment ondersteunen we met ludieke lespakketten!
In september 2017 staan 2 pakketten in de kijker:

  • Voor de kleinsten is vanaf september 2017 de Proefkampioen beschikbaar. Samen met Winnie Wortel ondernemen de kleuters een ontdekkingstocht doorheen de verschillende fruit- en groenten soorten waarbij het proeven, ruiken en voelen centraal staan.
  • “Het land van Calcimus”, het vertrouwde educatieve spel voor de lagere school krijgt een grondige opfrisbeurt. Koning Calcimus neemt de kinderen mee op ontdekking doorheen zijn land en leert hen dat een gezonde voeding rijk aan vitaminen en mineralen belangrijk voor hen is.

Inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 4 september tot en met 21 september 2017 via het e-loket van het Departement Landbouw & Visserij. Op de helppagina kunnen jullie alvast een instructiefilmpje m.b.t. het indienen van de erkenningsaanvraag bekijken.

Selectiemethode

Wegens budgetbeperkingen gebeurt de selectie willekeurig waarbij rekening wordt gehouden met voorgaande deelnames. Deelname in voorgaande schooljaren levert een verminderde kans op deelname in het huidige schooljaar.
Daarnaast krijgen scholen uit het bijzonder secundair (BuSO) en scholen met een percentage vanaf 30% en meer leerlingen met een schooltoelage (in het schooljaar N-2), voorrang in de selectie. Voor meer informatie met betrekking tot de voorwaarden en de selectie kunt u terecht op de website van Landbouw en Visserij

Opgelet: Na inschrijving via het e-loket ontvangt jouw school een automatische bevestigingsmail. Dit bericht bevestigd enkel de goede ontvangst van de inschrijving maar is nog géén bevestiging tot deelname. Uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de indieningsperiode ontvangt jouw school een beslissingsnotificatie. Deze beslissingsnotificatie geeft weer of en in hoeverre de school geselecteerd werd voor subsidie.

Loofje wordt gesmaakt!

De afgelopen wedstrijd in het teken van witloof was een succes!
112 scholen stuurden klasfoto’s in met originele Loofje kleurplaten of kraakten de witloofwoordzoeker. 

De leerlingen van het 1ste leerjaar uit een basisschool in Deurne stuurden bijvoorbeeld deze leuke foto in:
 

Deze scholen (xlsx, 13 KB) kwamen als winnaar uit de bus en ontvangen deze maand keukenschortjes voor elke leerling en kunnen als echte chef-koks aan de slag!

Bij de leerlingen uit het zesde leerjaar in Rollegem-Kapelle zorgde het lekkere fruit & groenten zelfs voor echt dichterstalent:
De leerlingen uit het zesde van Rollegem-Kapelle
houden van alle fruit, met of zonder pelle,
van bitter en zuur tot lekker zoetie...
We all love Tutti Frutti :-)
 
Proficiat aan alle winnaars!

Aan dit project doen mee

aantal scholen 0002306

Wedstrijd

aantal klassen 0000001
aantal deelnemers 0000000
aantal stickers 0000000

Een initiatief van

vigez
logo

Met steun van

eu
ballon
Logo van de actie 'dat voelt beter'
Met steun van de vlaamse overheid