Nieuws

Pak elke dag uit met groenten en fruit!

Voor de ontwikkeling van het nieuwe Tutti Frutti concept zijn we op zoek naar manieren om ouders meer te betrekken bij het schoolfruitproject.
Welke acties onderneemt uw school/ouderraad/ouderwerking om ouders te sensibiliseren of actief te betrekken bij het schoolfruitproject (en andere initiatieven rond gezonde voeding)?
Bent u een ‘fervent Tutti-Fruttiër’ of een beginnende, alle ideeën en acties zijn welkom! 

Mail ze ons door tegen 30 november 2016 en win gratis appelen en peren voor alle leerlingen in uw school!
Lees er alles over bij ‘Nieuwtjes’.

Loofjewedstrijd

Neem met de klas deel aan de loofjewedstrijd door een ingekleurde kleurplaat te bezorgen of een woordzoeker op te lossen en win keukenschorten voor de hele klas!
Lees er alles over bij ‘De wedstrijd’.

Testfase nieuw concept

Dit schooljaar wordt een aangepast Tutti Frutti concept uitgetest in enkele Vlaamse scholen. Het nieuwe concept bestaat uit een gratis distributieperiode van groenten en fruit gedurende 10 weken. Scholen voor buitengewoon onderwijs (lager en secundair) én scholen uit het basisonderwijs met een hoog aantal indicatorleerlingen komen in aanmerking voor een verlenging van de gratis periode met opnieuw 10 weken. Op die manier willen we inspelen op de noden van kwetsbare groepen. Na de gratis periode worden scholen gestimuleerd het project zelf verder te zetten via een fruit-in-de-boekentas afspraak met de ouders of een eigen fruitabonnement. Op het einde van het schooljaar worden de voor- en nadelen van dit nieuwe Tutti Frutti concept nagegaan via interviews bij schooldirecties en vragenlijsten bij ouders (met aansluitend interviews bij kwetsbare ouders). Na positieve evaluatie wordt het nieuwe concept vanaf schooljaar 2017-2018 geïmplementeerd op Vlaams niveau.

 

 

 

Aan dit project doen mee

aantal scholen 0002305

Wedstrijd

aantal klassen 0000001
aantal deelnemers 0000000
aantal stickers 0000000

Een initiatief van

vigez
logo

Met steun van

eu
ballon
Logo van de actie 'dat voelt beter'
Met steun van de vlaamse overheid