Achtergrondinformatie

Een gezonde school, dat scheelt!


Uitgangspunten gezondheidseducatie:
De wetenschappelijke definitie van gezondheidseducatie verwijst naar de school en naar het belang en de samenhang van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.
De school is één van de belangrijkste participanten in de maatschappij. Gezondheidsbevordering is een combinatie van individuele en structurele initiatieven. Kinderen opvoeden tot gezonde volwassenen is een educatieve opdracht die door sociaal-maatschappelijke, wetgevende en economische interventies ondersteund moet worden.

Drie niveaus hebben invloed op de gezondheid:

  1. klasniveau (niveau waarop de eindtermen of ontwikkelingsdoelen geformuleerd worden)
  2. het volledige schoolbeleid, al of niet ondersteunend ten aanzien van het klasgebeuren (infrastructuur, schoolreglement, sfeer op school, enzovoort)
  3. de lokale gemeenschap rond de school, in eerste instantie de ouders en het CLB. Dit sluit aan bij de wettelijke opdracht van het CLB.


Het concept van gezondheidsbevordering op school beoogt de wisselwerking tussen deze drie niveaus.


Onze voedselkeuze wordt immers bepaald door meerdere factoren: individuele, sociale, culturele, economische en omgevingsfactoren. Eten is een complex gedrag. Voedingsvoorlichting of informatieoverdracht alleen kan dit niet zomaar beïnvloeden, en een gedragsverandering realiseren. Met andere woorden, een les over gezonde voeding is belangrijk, maar leidt zelden op haar eentje tot het verhoopte succes. Daarom is het wenselijk te streven naar een mix van activiteiten die elk hun plaats hebben in een schoolbeleid. Het fruitproject wil hierbij het goede voorbeeld geven.

Het interventieschema (pdf, 50 KB)

Voor meer info over een gezondheidsbeleid op school, kijk op www.gezondeschool.be.

 

Het team, de keuken en het restaurant

Met het thema voeding kan men alle kanten op. Het leent zich perfect voor allerlei creatieve ideeën. Maar voor u begint, is het wenselijk dat u bezint. Hieronder wordt aandacht gegeven aan het belang van een werkgroep en de werking in de schoolomgeving.

Meer over "Het team, de keuken en het restaurant"